WW2 German Heer Sleeve Insignia

Heer Sleeve Chevrons Gefreiter

Heer Obergerfreiter Sleeve rank

Heer Obergefreiter Sleeve rank (Tropical)

Silver Tank destruction badge

Gold Tank destruction badge

Jager's Sleeve Patch (A)

Jager's Sleeve Patch (B)

Jager's Sleeve Patch (C)

Officer's Sleeve Edelweiss Patch

Officer's Edelweiss SleevePatch (B)

Heer Major General

Heer General der (army)